กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566

พิมพ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 ฝ่ายวิชาการได้กำหนดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่พระองค์ท่านได้ก่อตั้งลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งได้จัดกิจกรรมเป็น 2 รอบ รอบที่หนึ่ง เป็นลูกเสือระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ส่วนรอบที่สอง เป็นลูกเสือน้อย น้องน้อยปฐมวัย

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/66scout#sigFreeIdaaabce9ccd