กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

พิมพ์


วันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2566 ด้วยฝ่ายจิตตาภิบาลและฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ “พ.ท.ด. รักโลก ด้วยชีวีวิถีใหม่” P.T.D. Love the World with New Normal จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้
ฐานที่ 1 We Love The World  ฉันรักโลกและสรรพสิ่งสร้าง
ฐานที่ 2 ต้นไม้ที่ฉันรัก
ฐานที่ 3 The Good Man คนดีที่ควรรู้จัก
ฐานที่ 4 สถาบันที่ฉันรัก
ฐานที่ 5 My Home With 8H อัตลักษณ์ 8H/4สี
ฐานที่ 6 กล้าธรรม
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ตรงที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสามารถนำความรู้ไปเชื่อมโยงกับทักษะชีวิต

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/66kunathum#sigFreeId26f4f21781