กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิมพ์


ด้วยโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้ทำโครงการลูกพระหฤทัยรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จึงกำหนดจัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมอาคารมารีย์สวรรค์ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออก ถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/66birthday#sigFreeId5567814e4a