รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนกรกฎาคม 2566

พิมพ์


เมื่อวันที่ 7 และ 16 สิงหาคม 2566  ฝ่ายปกครองได้จัดให้มีการรับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนกรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบในการเรียน และช่วยเหลือกิจกรรมในห้องเรียนและของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งนักเรียนที่ได้รับรางวัลความสะอาดห้องเรียน เขตพื้นที่ รางวัลการแข่งขันจากการไปแข่งกีฬาภายนอก โดยจะมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยท่านผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา เป็นผู้มอบ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/66augstudent#sigFreeIde915cf069b