กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

พิมพ์

ด้วยโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดทำโครงการลูกพระหฤทัยรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จึงได้กำหนด จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.00 – 9.00 น. เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและ ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ซึ่งโรงเรียนจะนำเทียนพรรษาและปัจจัยไทยทาน ไปถวายวัดต่างๆ ใน เขตดอนเมืองและวัดอื่นๆตามสมควร

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/66kaowpansa#sigFreeId3972ea99d2