กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560  ฝ่ายปกครองได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ปลูกฝังและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-vote60#sigFreeId4ccb1fa3f9