กิจกรรมอบรมครูคำสอนโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัย

พิมพ์


เมื่อวันที่ 10-11  มิถุนายน  2560  ฝ่ายจิตตาภิบาลได้นำครูคาทอลิกจำนวน 14 คน   เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจ “ครูคำสอน...ชีวิตนี้เพื่อการประกาศข่าวดี พระหฤทัยคือศูนย์รวมจิตใจ” ซึ่งฝ่ายจิตตาภิบาลในเครือคณะพระหฤทัยได้จัดขึ้น  ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสอนได้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นคริสตชนที่ต้องประกาศข่าวดีเรื่องความรักและพระเมตตาของพระที่ทรงมีต่อมนุษย์ทุกคน อีกทั้งได้รับความรู้เรื่องการสอนคำสอนอย่างไรในสนุกด้วยเทคนิคและวิธีการสอนต่าง ๆ  เพื่อให้ครูสามารถนำมาใช้ประยุกต์ใช้กับนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ และบังเกิดผลดีแก่นักเรียนคาทอลิกในโรงเรียน

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-kamsorn60#sigFreeIde973d8e45e