กิจกรรมสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

พิมพ์


เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน  2558 ฝ่ายจิตตาภิบาลได้จัดวจนพิธีกรรมในโอกาสสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ณ หอประชุมอาคารมารีย์สวรรค์  โดยมีคุณพ่อสุทศ ประมวลพร้อม เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยซิสเตอร์ คณะครู เจ้าหน้าที่-พี่เลี้ยง และนักเรียน หลังจากนั้น ได้อัญเชิญรูปพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่รอบบริเวณโรงเรียนผู้แทนนักเรียนได้ถวายช่อดอกไม้ ทุกคนเต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรของพระหฤทัย