กิจกรรมพบพระชำระใจ

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 18 และวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดกิจกรรมพบพระชำระใจ หัวข้อ “การปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมของพระพุทธเจ้า” ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหิรัญสมโภช โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดสายอำพันธ์เอมสาร มาให้การอบรมนักเรียนในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากพระสงฆ์ในเรื่องหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-pobphra57#sigFreeIdd1227779b5