กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2560

พิมพ์


เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  ฝ่ายปกครองได้จัดทำโครงการลูกพระหฤทัย...ห่างไกลสารเสพติดเพื่อให้นักเรียนตระหนักและให้ความร่วมมือในการป้องกันตนเองจากบุหรี่    ด้วยการให้ความรู้หน้าเสาธงแก่    ให้นักเรียนฟังถึงอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่  เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัย   อีกทั้ง ได้มีการเดินรณรงค์ ในบริเวณชุมชนใกล้เคียง โดยมีข้อความรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่ เลิกสูบบุหรี่

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-nosmok60#sigFreeIdea5b11973a