กิจกรรมหรรษากับมนต์เพลงระดับปฐมวัย ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563  ฝ่ายปฐมได้จัดกิจกรรมหรรษากับมนต์เพลง ครั้งที่ 12 "ร้อง เล่น เต้นโชว์" โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออก  อีกทั้งช่วยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนวิชาดนตรี ซึ่งประกอบด้วย การร้อง การอ่าน การฟัง การปฏิบัติ การเคลื่อนไหว ให้มีคุณภาพและประโยชน์  ให้นักเรียนมีพัฒนาการ ด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจและอารมณ์ที่ดีขึ้น  พร้อมกันนั้นให้นักเรียนได้รับรู้และชื่นชมในความสามารถของตนและผู้อื่น และเกิดความสามัคคีของคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-hunsa63#sigFreeIdeb312eee37