กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2566

พิมพ์


ด้วยโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้กำหนดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาขึ้น ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ได้รับประสบการณ์ตรงและ สามารถนำความรู้ไปเชื่อมโยงกับทักษะชีวิต โดยวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไปทัศนศึกษาที่ พระราชวังบางปะอิน พระราชวังโบราณ วิหารมงคลบพิตร วัดยอแซฟ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ไปทัศนศึกษาที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยา จ.ปทุมธานี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ไปทัศนศึกษาที่ พระราชวังบางปะอิน พระราชวังโบราณ วิหารมงคลบพิตร วัดยอแซฟ จ.หวัดพระนครศรีอยุธยา

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/m456thatsana66#sigFreeIdff84ca23f5

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4

ไปทัศนศึกษาที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยา จ.ปทุมธานี

 

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/m456thatsana66#sigFreeIdcaec3da98b

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

ไปทัศนศึกษาที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ/ประวัติศาสตร์กองทัพไทย/ อนุสรณ์สถานแห่งชาติและประวัติศาสตร์ชาติไทย

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/m456thatsana66#sigFreeIdb3fffb2813

 

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3

ไปทัศนศึกษาที่ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/m456thatsana66#sigFreeIdf95b2bb27c

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ไปทัศนศึกษาที่ พระบรมมหาราชวัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร