คณะเจ้าหน้าที่เยี่ยมชมโครงการสุขภาพดีด้วยหลัก 10 อ.

พิมพ์

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่จากกรมอนามัย และเจ้าหน้าที่จากศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน เป็นเกียรติเข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนในโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ. วีถีชีวิตใหม่ยุคดิจิตอล ของโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โดยมีคุณครูและนักเรียนต้อนรับเจ้าหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาจราจรและกิจกรรมออกกำลังกายของนักเรียน, กิจกรรมจิตอาสาหมอสะอาด และดูวิธีการทำน้ำหมักชีวะภาพ วิธีการทำน้ำยา EM และชมสวนเกษตรการปลูกผักและเลี้ยงไก่

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/66visit10#sigFreeId42d7402ff2