กิจกรรมอำลา “ด้วยรักและผูกพัน” อำลาผู้บริหาร คณะครู และน้องๆ

พิมพ์


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560   โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดกิจกรรม “ด้วยรักและผูกพัน”  อำลาผู้บริหาร คณะครู และน้องๆ ของพี่ๆ ม.6 รุ่นที่ 11 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าของตนเองและสถาบัน ความสำคัญของการเรียน  เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ให้เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน รุ่นพี่กับรุ่นน้องได้มีความผูกพันกัน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับนักเรียนในรุ่นต่อไป

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1-web-amla-m659#sigFreeIda1baefd85d

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1-web-amla-m659#sigFreeIdc553d54e17