กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

พิมพ์


เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย ปลูกจิตสำนึกของคนไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาไทย รักภาษาไทยและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติและร่วมกันรณรงค์การใช้ภาษาไทยในด้านการเรียนการสอนและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-thaiday57#sigFreeIda18caa3ad4