กิจกรรมวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

พิมพ์


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ฝ่ายจิตตาภิบาล ได้จัดกิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของวัดมารีย์สวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่แม่พระและขอพรจากพระแม่ ให้ปกป้องพิทักษ์รักษาลูกๆ ทุกคนให้ปลอดภัย และเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเชื่อ และความศรัทธาต่อแม่พระ