กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 ฝ่ายปกครอง โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดกิจกรรม “ลูกพระหฤทัย ห่างไกลสารเสพติด” เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษและรู้จักหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากสารเสพติด โดยได้เชิญวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธร ปากเกร็ด มาให้ความรู้

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-nosmoking58#sigFreeIdb29310e96a