กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) ชั้น ป.1-ป.2

พิมพ์


เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดให้มีการเข้าค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.2 (IP)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน  รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆ เสริมสร้างทักษะทางสังคมผ่านการสื่อสารและการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ บรรยากาศในการเข้าค่ายเต็มไปด้วยความสนุกสนานและกระตุ้นการเรียนรู้

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-ip59-p1-p2#sigFreeIdb9460717cb