อบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้ยั่งยืน

พิมพ์


เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 23-24 สิงหาคม 2557 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดอบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้ยั่งยืน ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหิรัญสมโภช โดยเชิญอาจารย์ดรุณี ขันโท นักวิชาการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากร โดยมีคณะครูจากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก โรงเรียนธนินทร โรงเรียนธนินทรวิทยา โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-inschool57#sigFreeIdffe35aa5b1