กิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนฉือจี้ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

พิมพ์


เมื่อวันที่ 25-27  มิถุนายน 2558  ฝ่ายการศึกษาคณะภคินีพระหฤทัยฯ ได้นำคณะครู โรงเรียนในเครือคณะศึกษาดูงาน  ณ โรงเรียนฉือจี้ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองนำโดยคุณแม่สมพิศ กตัญญู ซิสเตอร์อรวรรณ จันทร์ชลอ ซิสเตอร์เบญญาภา ไทยแก้วรอด ฝ่ายปกครอง ครูหัวหน้าระดับชั้น และสภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ตามโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ 8 H ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ที่จะปลูกฝังให้นักเรียนยึดถือปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-cheujee58#sigFreeId6367e5f819