ฉลอง 25 ปีแห่งชีวิตนักบวชของซิสเตอร์ลำไพ เนื่องพลี

พิมพ์


วันเสาร์ที่ 18 เมษายน ค.ศ. 2015 เวลา 10.00 น. คณะพระหฤทัยฯ จัดให้มีพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพ ของภคินี 2 ท่านและภคินีที่ฉลอง 25 ปี แห่งชีวิตนักบวช ซึ่งมีพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี พระอัครสังฆราชพอล ชาง อินนัม เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย พระสังฆราชพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ พระสังฆราชสังวาลย์ ศุระศรางค์ บรรดาพระสงฆ์ นักบวช-ชายหญิง ญาติพี่น้องของผู้ฉลอง สัตบุรุษและผู้มีเกียรติได้มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยในพิธีผู้ปฏิญาณถวายตัวได้ให้คำมั่นสัญญาต่อพระเจ้า ในการรับใช้พระองค์และรับใช้ พระศาสนจักรจนตลอดชีพ ด้วยการปฏิญาณถือตามข้อแนะนำแห่งพระวรสาร ต่อหน้าพระศาสนจักร นอกจากนั้นภคินีที่ฉลอง 25 ปี ได้ทำการรื้อฟื้นคำปฏิญาณของตนต่อหน้าพระศาสนจักรอีกเช่นเดียวกัน

 

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-25-year#sigFreeId18493f19c6