กิจกรรมขอบคุณตำรวจจราจร-อาสาสมัครและพนักงาน

พิมพ์


เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน ได้จัดกิจกรรมขอบคุณตำรวจจราจร-อาสาสมัครและพนักงาน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมกล้าแสดงออกซึ่งความเคารพต่อผู้มีพระคุณอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในสังคมและชุมชน ส่วนในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมวันเด็ก โดยนักเรียนระดับมัธยมได้จัดแสดงดนตรี ซึ่งเป็นวงของนักเรียนระดับมัธยมมาขับกล่อมให้กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ได้รับฟังกันอย่างเพลิดเพลิน สำหรับนักเรียนระดับประถม ได้จัดให้มีการเล่นเกมที่บริเวณสนามฟุตบอล ทั้งผู้ชนะและผู้แพ้ต่างได้รับรางวัลเป็นขนมกันถ้วนหน้า

ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมขอบคุณตำรวจจราจร-อาสาสมัครและพนักงาน

ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ