กิจกรรมวันเด็ก ขอบคุณจราจร และพนักงาน

พิมพ์


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมวันเด็ก เพื่อตระหนักให้เด็กๆ ได้เห็นถึงความสำคัญและรู้หน้าที่ของตนเอง ในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี ทำในสิ่งที่ถูกต้อง และถือโอกาสในวันเด็ก สวัสดีปีใหม่แด่ตำรวจจราจร อาสาจราจร และพนักงานทุกท่าน