วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พิมพ์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้ทำโครงการลูกพระหฤทัยรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/queen66#sigFreeId6821983a32