กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองและครู

พิมพ์


เมื่อวันที่ 26 พ.ย 56 ฝ่ายวิชาการร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะปลูกฝังเรื่องธรรมะให้อยู่ในจิตใจของนักเรียน โรงเรียนและสภาเครือข่ายผู้ปกครองได้ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นพิเศษ จึงควรที่จะปลูกฝังตั้งแต่ระดับเยาวชน เพราะเยาวชนเหล่านี้เองที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต  ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้นำสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดมอบให้กับนักเรียนของเรา