รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนสิงหาคม 2566

พิมพ์


เมื่อวันที่ 4 และ 6 กันยายน 2566  ฝ่ายปกครองได้จัดให้มีการรับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนสิงหาคม 2566 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบในการเรียน และช่วยเหลือกิจกรรมในห้องเรียนและของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งนักเรียนที่ทำความดี และได้รับรางวัลความซื่อสัตย์ รางวัลความสะอาดแต่ละระดับชั้น และรางวัลการแข่งขันจากกีฬาภายนอก โดยจะมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  โดยท่านผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา เป็นผู้มอบ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/66sepstudent#sigFreeIdaead2ec254