กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566

พิมพ์

ด้วยวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์ กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศ ในการนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2566 และมีพิธีเปิดกิจกรรม ระดับประถมศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 และระดับมัธยมศึกษาในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ อาคารมารีย์สวรรค์ เวลา 07.45 – 08.20 น.

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/66science#sigFreeIde6008e72f2

 

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/66science#sigFreeIdca9692df00