ผู้บริหารและครูปฐมวัย ศึกษาดูงานที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา สวนหลวง

พิมพ์


วันที่ 12 กันยายน 2566 นำโดย ซิสเตอร์ ดร. ชวาลา เวชยันต์ ผู้จัดการ ซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง นำคณะผู้บริหาร คณะครูปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ จำนวน 30 คน ศึกษาดูงาน โรงเรียนสาธิตพัฒนา สวนหลวง ด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ โดยมีโรงเรียนในเครือฯ เข้าร่วมดังนี้
โรงเรียน พระหฤทัยดอนเมือง
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
โรงเรียนมาลาสวรรค์โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/66pwtovisit#sigFreeId5ed0d669d2