พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

พิมพ์

ด้วยฝ่ายกิจการนักเรียน ได้กำหนดจัดกิจกรรม พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีแสดงความกตัญญูต่อพระคุณของแม่และผู้มีพระคุณ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารมารีย์สวรรค์ เพื่อให้บุคลากร ผู้ปกครอง ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ และปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อมารดาและผู้มีพระคุณ

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/66motherpm#sigFreeId42334e8478