กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1-6

พิมพ์

เมื่อวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายจิตตาภิบาลและกิจการนักเรียน โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จึงได้ กำหนดจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ หัวข้อ “ภัยออนไลน์และวัคซีนกระตุ้นคุณค่าและศักดิ์ศรี”สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- 2 และหัวข้อ “วัยใสกับการตระหนักในคุณค่าของตนเองและการป้องกันภัยทาง สังคม”สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3- 6 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้รับ ประสบการณ์ตรงที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสามารถนำความรู้ไปเชื่อมโยงกับทักษะชีวิต กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหิรัญสมโภช

มัธยมศึกษาปีที่ 1

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/66kunathum01#sigFreeIdc74ba8330c

มัธยมศึกษาปีที่ 2

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/66kunathum01#sigFreeId4585a39f9d

มัธยมศึกษาปีที่ 3

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/66kunathum01#sigFreeId2ac46582df

มัธยมศึกษาปีที่ 4

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/66kunathum01#sigFreeIde1d14b8b17

มัธยมศึกษาปีที่ 5

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/66kunathum01#sigFreeIdf14ffdf168

มัธยมศึกษาปีที่ 6

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/66kunathum01#sigFreeId38a9039e82