การร่วมกันอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมด้วยการคัดแยกขยะต้นทาง

พิมพ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ต้อนรับการเยี่ยมชม โรงเรียนต้นแบบการคัดแยกขยะตามแหล่งกำเนิด โดย นายจักกพันธ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร และนายสาโรจน์ พลฤทธิ์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง และคณะผู้บริหาร สำนักงานกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการร่วมกันอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมด้วยการคัดแยกขยะต้นทาง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการอยู่ร่วมกันในองค์กรและชุมชน

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/66kaya#sigFreeIdbbd7e361e7