โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

พิมพ์

เนื่องจากสภาวการณ์ของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปในยุคของโรคระบาด ทำให้การตรวจสุขภาพในเชิงรุกมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในปีนี้ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ร่วมกับศูนย์การแพทย์นวมินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันและรักษาให้ทันต่อเหตุการณ์ และได้ทำการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน ทุกระดับชั้น รวมทั้งครูและบุคลากร เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหิรัญสมโภช

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/66carestudent#sigFreeId8b6a5215d2