กิจกรรมค่าย One Day Camp Kids with STEM ประจำปีการศึกษา 2566

พิมพ์


ด้วยฝ่ายวิชาการได้มีการจัดกิจกรรมค่าย One Day Camp Kids with STEM ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตที่มีเหตุและผล ส่งเสริมการคิด ประดิษฐ์ชิ้นงานที่สร้างสรรค์ จากการฝึกปฏิบัติจริงในการเข้าฐานเรียนรู้ และจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ ให้รักการเรียนรู้ในระบบของ STEM ในการนี้ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดกิจกรรมค่าย One Day Camp Kids with STEM ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารมารีย์สวรรค์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/66campmsp46#sigFreeId5c1c6f1d47