คณะผู้บริหารโรงเรียน

พิมพ์

 

ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์
อธิการ / ผู้รับใบอนุญาต
 ซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา
ผู้อำนวยการ