กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 2558

พิมพ์


วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 ฝ่ายกิจการและสัมพันธ์ชุมชน ได้จัดกิจกรรมแห่งเทียนจำนำพรรษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามมีจิตสำนึกในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ที่สำคัญคือเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสทำบุญ หล่อเทียน และถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา โรงเรียนได้นำเทียนจำนำพรรษา ตามวัดต่างๆ ดังนี้ 1.วัดดอนเมือง  2.วัดเวฬุวนาราม (ไผ่เขียว) 3.วัดสายอำพันธ์เอมสาร 4.วัดนาวง (โรงหีบ)

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาที่ลานคุณพ่อปีโอ

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1-lortaen58#sigFreeId04c65fdebd

กิจกรรมมอบเทียนพรรษาให้กับครูและนักเรียนเพื่อไปถวายตามวัดต่างๆ

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1-lortaen58#sigFreeId6b7f7d4d31

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งของนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 ที่ลานพระกุมารเยซู

 

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1-lortaen58#sigFreeId9c177bd59f

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ลานคุณพ่อปีโอ

 

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1-lortaen58#sigFreeId01095d2d74

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งของนักเรียนระดับระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่อาคารมารีย์สวรรค์

 

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1-lortaen58#sigFreeId4ee19e42ae

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่อุทยานแห่งปัญญา

 

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1-lortaen58#sigFreeId301534fa76

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งของนักเรียนระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่อาคารหิรัญสมโภช

 

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1-lortaen58#sigFreeId7051ac08de

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่วัดดอนเมือง

 

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1-lortaen58#sigFreeIdf1d6f9c618

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาของนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 ที่วัดสายอำพันธ์เอมสาร

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1-lortaen58#sigFreeId3e3a965e7c

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาของนักเรียนระดับมัธยมปีที่ 1-6 ที่วัดนาวง (โรงหีบ)

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1-lortaen58#sigFreeId0fad229d75

 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาของนักเรียนระดับมัธยมปีที่ 1-6 ที่วัดเวฬุวนาราม (ไผ่เขียว)

 

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1-lortaen58#sigFreeIdcc554c8e39