งานราตรีพระหฤทัยสัมพันธ์ 2016

พิมพ์

 
วันเสาร์ที่ 20  กุมภาพันธ์  2559  โรงเรียนได้จัด กิจกรรมราตรีพระหฤทัยสัมพันธ์ 2016 อีกทั้งได้ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ ความสามารถทางด้านการแสดงบนเวที  ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมด้วยความสมัครสมานสามัคคี  มีการรับประทานอาหาร และพบปะสังสรรค์ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/01-web-ptd59#sigFreeIda95c2ede5a

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/01-web-ptd59#sigFreeId55c274147b

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/01-web-ptd59#sigFreeId900da8ef64

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/01-web-ptd59#sigFreeId83df52fc71