เนื้อหา

เปิดบ้านเยือนปฐมวัย นิทรรศการ Science Rally

พิมพ์


เมื่อวันที่ 28 กันยายน  2566 ฝ่ายปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านเยือนปฐมวัย นิทรรศการ Science Rally โดยเด็กนักเรียนได้แสดงความสามารถด้านดนตรี จากวงเมโลเดียน และร่วมกันขับร้องเพลง การทดลอง Science Show จากสถาบัน Mad Science ฐานโครงงานบ้านนักวิทย์น้อยของปฐมวัยปีที่ 1-3 ฐาน English is fun จากครูต่างชาติ ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นที่ลานพระกุมารเยซูและในห้องเรียน โดยมีซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์ ผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา ผู้อำนวยการ ได้มาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ และผู้ปกครองของเด็กๆ ได้มาร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจกับบุตรหลาน ซึ่งกิจกรรมได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานกันถ้วนหน้า

อ่านเพิ่มเติม: เปิดบ้านเยือนปฐมวัย นิทรรศการ Science Rally

สัมมนาครูใหม่ในเครือคณะพระหฤทัย ฯ

พิมพ์


เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2566 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง นำโดย ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์ ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาต นำครูใหม่เข้าร่วมการสัมมนาครูใหม่ในเครือคณะ ฯ ที่หาดหฤทัย หัวหิน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้คุณครูได้รู้จักเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยฯ
2. เพื่อให้คุณครูใหม่ได้รู้จักมาตรฐานการศึกษาตามจิตตารมณ์พระหฤทัย ฯ
3. เพื่อเรียนรู้ในการจัดการศึกษาตามแบบพระหฤทัย  (8 H)
โดยมีโรงเรียนในเครือคณะ 5 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนพระหทัยคอนแวนต์
2. โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
3. โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
4. โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์
5. โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก

อ่านเพิ่มเติม: สัมมนาครูใหม่ในเครือคณะพระหฤทัย ฯ