เนื้อหา

พี่มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เรียนออนไลน์

พิมพ์

ภาพบรรยากาศการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ของพี่ๆ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1/2564 แต่ละคนก็มีรูปแบบสไตล์การเรียนแตกต่างกันไป ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านและร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ทุกคน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) คุณครูขอให้นักเรียนทุกคน ดูแลสุขภาพกันด้วยนะค่ะ

อ่านเพิ่มเติม: พี่มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เรียนออนไลน์

น้องระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เรียนออนไลน์

พิมพ์

ภาพบรรยากาศการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ของน้องระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1/2564 แต่ละคนก็มีความตั้งใจและความน่ารักๆ กับอริยบทต่างๆ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านและร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ทุกคน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุณครูขอให้นักเรียนทุกคน ดูแลสุขภาพกันด้วยนะค่ะ

อ่านเพิ่มเติม: น้องระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เรียนออนไลน์

บรรยากาศการรับแบบทดสอบความรู้และเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล

พิมพ์


ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2564 ทางโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มารับแบบทดสอบและเงินช่วยเหลือนักเรียนจากรัฐบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

อ่านเพิ่มเติม: บรรยากาศการรับแบบทดสอบความรู้และเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล

น้องเตรียมและน้องปฐมวัย 1-3 เรียนออนไลน์

พิมพ์

ภาพบรรยากาศการเรียนออนไลน์ของน้องเตรียม-ปฐมวัย 1-3 ในมุมที่น่ารักตามวัย ภาคเรียนที่ 1/2564 ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านและร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องน้อยประฐมวัยทุกคน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่มเติม: น้องเตรียมและน้องปฐมวัย 1-3 เรียนออนไลน์

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564

พิมพ์