เนื้อหา

วีดีทัศน์กิจกรรม_ปีการศึกษา_2566

พิมพ์
 วีดีทัศน์กิจกรรม ปีการศึกษา 2566  วีดีทัศน์กิจกรรม ปีการศึกษา 2567
♦ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 66  
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
  พระบรมราชินี 1 มิ.ย. 66
 
การแสดงวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
  พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 66
 
บทสดุดีถว่ายความจงรักภักดีสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
  พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 66
 
กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับประถมศึกษา 8 มิ.ย. 66  
กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา 8 มิ.ย. 66  
รองผู้ว่า กทม. และผู้อำนวยการเขตดอนเมือง
  ยี่ยมชมโรงเรียนต้นแบบการแยกแยะขยะตามแหล่งกำเนิด 9 มิ.ย. 66
 
กิจกรรมลูกพระหฤทัยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 6-9 มิ.ย. 66
 
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม 6-9 มิ.ย. 66
 
การแสดง Born for smile world 6 มิ.ย. 66
 
พิธีบูชาขอบพระคุณ วันสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 16 มิ.ย. 66  
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิ.ย. 66  
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 30 มิ.ย. 66
 
กิจกรรมเปิดกองลูกเสือน้อย PTD 30 มิ.ย. 66
 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง ภัยออนไลน์และวัคซีนกระตุ้นคุณค่า
  และศักดิ์ศรี 5 ก.ค. 66
 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ วัยใสกับการตระหนักในคุณค่าของตนเอง
  และการป้องกันภัยทางสังคม 6 ก.ค. 66
 
การเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ ชั้น ป.1 7 ก.ค. 66
 
การเรียนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ  ชั้น ป.4 7 ก.ค. 66
 
One Day Camp Kids with STEM ชั้น ป.4-ป.6 15 ก.ค. 66
 
♦ 
 
♦ 
 
♦    
♦