กิจกรรมพิธี...อำลา “ด้วยรักและผูกพัน” ม.6 รุ่น 8

พิมพ์


เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 8 ซึ่งกำลังจะจบการศึกษาและกำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในเวลาอันใกล้นี้  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม พิธี...อำลาคณะผู้บริหาร คณะครูและน้องๆ โดยจัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์ ในงานได้มีการขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู ที่ท่านได้ดูแลทั้งในเรื่องการเรียน ในเรื่องการเอาใจใส่ ห่วงใย เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ทุกคนได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับจากโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองแห่งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาที่รั้วมหาวิทยาลัย และจะรักษาชื่อเสียงของโรงเรียนให้สมดั่งที่คุณครูได้อบรมสั่งสอนมา พร้อมนี้น้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ได้แสดงความรักและอำลาพี่ๆ ได้มอบของที่ระลึกไว้แทนความคิดถึง และพี่ๆ ได้มอบความบันเทิงบนเวที ให้น้องๆ ได้ชม ทุกคนต่างมีความสุขกันถ้วนหน้า