กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับปฐมวัย 2559

พิมพ์


เมื่อวันที่ 1 , 30 กันยายน 2559 ฝ่ายปฐมวัย ได้พาน้องๆ ปฐมวัยปีที่ 1 และ 3 ไปเรียนรู้นอกสถานที่    สวนสัตว์ดุสิต และ สวนสนุกดรีมเวิลด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กับการสัมผัสประสบการณ์  ทำให้ได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ต่างๆ มากมาย ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน อีกทั้งยังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ควบคู่ไปกับองค์ความรู้ต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

ปฐมวัยปีที่ 1 ทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต

ปฐมวัยปีที่ 3 ทัศนศึกษาสวนสนุกดรีมเวิลด์