กิจกรรมไหว้ครู 2559

พิมพ์


วันไหว้ครูในปีนี้ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสที่  16  มิถุนายน 2559  นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูโดยมีฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้ดำเนินงาน  นักเรียนได้แสดงความเคารพ และความกตัญญูต่อคณะผู้บริหาร คณะครู  พิธีไหว้ครูเป็นการแสดงความเคารพยอมรับนับถือครู  ทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ และศิษย์เองก็จะมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด เกิดมั่นใจว่าตนจะมีผู้คุ้มครองดูแล สั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่งความดีงาม และความเจริญก้าวหน้า เสร็จพิธีผู้บริหารได้ปลูกม่านส่าหรี ส่วนหัวหน้าฝ่าย คณะครู ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อเป็นที่ระลึกในวันครู