พิมพ์

ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

          เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556  โรงเรียนพระหฤทัย ดอนเมือง ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน ในการบริหารจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน สร้างความคุ้นเคย สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างครูกับนักเรียน และเพื่อพัฒนาคุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สร้างความตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ของนักเรียนในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องในการอยู่ร่วมกันในรั้วพระหฤทัยแห่งนี้

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/patomnited#sigFreeId8760958950