เนื้อหา

งานประชาสัมพันธ์ฝ่ายปกครอง ปีการศึกษา 2566

พิมพ์

 

 

กิจกรรม พ.ท.ด. ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำโดย
นางสาวสิมิลัน ภาคย์เติมพงศ์ ม.4/1
นางสาวพิชญานันท์ ศักดิ์เจริญชัยกุล ม.4/2
ให้ความรู้เรื่อง "ยากระตุ้นประสาท"
วันที่ 15 กันยายน 2566

 

 

กิจกรรม พทด.ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ให้ความรู้น้องเรื่อง "สุราวายร้ายในขวดแก้ว"
วันที่ 29 สิงหาคม 2566