กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

พิมพ์


เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี พร้อมทั้ง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษาโดยสิ่งของนำไปแบ่งปันให้กับผู้ที่รอโอกาส เด็กกำพร้า และผู้พิการซ้ำซ้อน

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งระดับปฐมวัย ที่ลานพระกุมารเยซู

 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งระดับประถมต้น ที่ลานพ่อปีโอ

 

 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งระดับประถมปลาย ที่อาคารมารีย์สวรรค์

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งระดับมัธยมต้น ที่อุทธยานแห่งปัญญา

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งระดับมัธยมปลาย ที่อาคารหิรัญสมโภช