กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

พิมพ์


วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีพิธีการมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อนให้กับคณะครูที่ผ่านการอบรมขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.)  พร้อมทั้งประดับบ่าให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  และเปิดโครงการลูกเสือน้อย P.T.D. ด้วยการมอบผ้าผูกคอและหมวกให้แก่ลูกเสือน้อยทุกคน