กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560

พิมพ์


เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560    โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองจัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 85 พรรษา โดยได้รับเกียรติ จากคุณนงนารถ  สุขชัย   ผู้อำนวยการสภาภิบาลวัดมารีย์สวรรค์เป็นประธานในพิธี  พิธีประกอบด้วย การเปิดกรวยสักการะ ถวายพานพุ่ม และกล่าวบทอาเศียรวาท การรำถวายพระพร พร้อมร่วมกิจกรรม "ปลูกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ" โดยจะจัดเตรียมต้นกล้าดาวเรือง ประมาณ 3,200 ต้น เตรียมไว้ให้บุคลากร และผู้ร่วมงาน ได้ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองเพื่อเตรียมให้ออกดอกในวันของพ่อช่วง 25-30 ตุลาคม 2560