กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2560

พิมพ์


เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560  กลุ่มการเรียนรู้สาระภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นปราชญ์และนักภาษาไทย  และเพื่อกระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย พร้อมทั้งการแสดงจินตลีลาเทิดพระเกียรติ รักพ่อไม่มีวันพอเพียง รำลึกมรดกไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฉ่อยวันภาษาไทย  จินตลีลาชุดคำมั่นสัญญา และเพลงมาร์ชวันภาษาไทย

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-thai60#sigFreeIdb27631e109