กิจกรรมกีฬาสีระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

พิมพ์


เมื่อวันจันทร์ที่  11 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายปฐมวัยได้จัดให้กิจกรรมกีฬาสี ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในระดับปฐมวัย ประดู่เกมส์ 2019 5 ทศวรรษมารีสวรรค์ สู่อ้อมหัตถ์พระหฤทัย ภายใต้ชื่อ “วินัยดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม” เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีการพัฒนาการด้านจิตใจ  สติปัญญา ร่างกาย  อารมณ์  สังคมและค่านิยมที่ดี เหมาะสมตามวัย และฝึกนักเรียนมีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี  และรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อให้เกิดความสามัคคี และความมีน้ำใจแก่กันและกัน

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-sport62-pw#sigFreeIdddf33bbb99