กิจกรรมวันสุนทรภู่

พิมพ์


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่เกียรติคุณ และผลงานของสุนทรภู่  และสดุดีสุนทรภู่มหากวีเอกของโลก โดยนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมหลายอย่าง อาทิ  ให้ความรู้ประวัติของสุนทรภู่  อ่านบทประพันธ์รำลึกถึงกลอนสุนทรภู่  แหล่สดุดีสุนทรภู่  จิตลีลาเพลงสุนทรภู่  ระบำนางเงือก ระบำสวัสดิรักษา