กิจกรรมฉลองศาสนนามนักบุญผู้บริหาร 2558

พิมพ์


คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนามนักบุญมารีอา ซิสเตอร์ ดร.สมพิศ  กตัญญู เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558  กิจกรรมในวันนี้ คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่-พี่เลี้ยง ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้บริหาร บรรยากาศเต็มไปด้วยความสดชื่นและอบอุ่น